Spoločnosť H-TRANS, s.r.o. bola založená v roku 2011.

Predmetom činnosti našej spoločnosti je vnútroštátna a medzinárodná kamionová doprava.

H-TRANS, s.r.o., Slanské Nové Mesto, Slovakia